Formy pomocy dla dziecka z autyzmem (terapie/metody)


Wspomaganie rozwoju oraz praca z dzieckiem dotkniętym autyzmem jest bardzo dużym wyzwaniem dla terapeutów oraz rodziców z racji na zróżnicowanie i specyfikę tego zaburzenia. Wielość nieakceptowanych zachowań oraz zaburzonych sfer w rozwoju autystów nasuwają pytania o rodzaj pomocy oraz sposób odpowiedniej pracy edukacyjno-terapeutycznej dla danego dziecka, która okaże się właściwa i przyniesie zamierzone efekty. Za najlepszą formę terapii dziecka z autyzmem uznaje się terapię behawioralną, jednak nie może to być jedyna droga, którą podąża terapeuta. Dodatkowo w pracy powinno się wykorzystywać metody wspomagające rozwój dziecka ze spektrum autyzmu, a są to m.in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Dogoterapia;
 • Hipoterapia;
 • Arteterapia;
 • Muzykoterapia;
 • Metoda integracji snsorycznej;
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Marianny Frostig;
 • Metoda Marianny i Christophera Knillów;
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC;
 • Metoda stymultaniczno - sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej;
 • Metoda „Holding”;
 • Metoda Domana;
 • Trening umiejętności społecznych (TUS);
 • Trening umiejętności praktycznych (TUP);
 • Plany aktywności;
 • i wiele innych.