Formy pomocy świadczone przez PP-P w Chojnicach dla osób z autyzmem


 • DIAGNOZA
 • INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 • INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • SPOŁECZNE ABC… JUNIOR (GRUPOWE ZAJĘCIA DOSKONALACE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP)
 • SPOŁECZNE ABC … (GRUPOWE ZAJĘCIA DOSKONALACE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SP I GIMNAZJUM)
 • GRUPOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA PRZED PODJĘCIEM NAUKI W SZKOLE
 • KONSULTACJE DLA RODZICÓW
 • KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI
 • WYKŁADY/PRELEKCJE DLA NAUCZYCIELI
 • INNE, ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM