Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

ul. Strzelecka 31

tel. 52 397 35 74


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPUS w Chojnicach

ul. Gdańska 15B

tel. 52 397 55 19


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30

tel. 52 334 44 80


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia PROMEDICA w Chojnicach

ul.Kościerska 9

tel. 52 396 74 87


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1

tel. 52 397 71 21

tel. 52 397 49 48


Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

ul. Warszawska 13

tel. 52 39 56 105

tel. zaufania 52 39 56 294


Sąd Rejonowy w Chojnicach

ul. Młyńska 30

tel. centrala: 52 395 27 02


Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków przemocy

tel. 801 120 002

www.niebieskalinia.pl


Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją

tel. 801 140 068

www.niebieskalinia.pl


Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych anoreksją lub bulimią

tel. ( 67 ) 210 43 06

(67) 352 84 62 czynny w godzinach 8.00-10.00 i 14.30- 15.30

tel. (67) 352 84 70 czynny w godzinach 8.00- 15.30


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

tel.(22) 666-00-60, płatny, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 - 18:00

tel. 0-801-120-002, płatny pierwszy impuls, poniedziałek - sobota: 10:00-22:00, niedziela i święta: 10:00-16:00


Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania

tel. 0-801-199-990, koszt całego połączenia 35 gr. czynny: 16.00-21.00


Zatrzymać przemoc

tel. 0-800-20-148


Ogólnopolski telefon alarmowy

112